top of page

Çalışan Zindelik Programı Faydaları

Updated: Nov 17, 2023
Europian Network for Health Promotion’a göre kurumsal sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli önlem ve/veya faaliyetlerinalınabileceği en önemli alanlar; yaşam tarzları, sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel sağlık, liderliği içeren kurum kültürü, çalışanların gelişimi, iş-yaşam dengesi, ruh sağlığı ve strestir.


Bir iş yeri bu teşviki çalışanlarına sağlıyorsa, kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir işletme (cooparate social responsibility company) olarak tanımlanmaktadır.


Zindelik ve iyi sağlık, Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3'ün bir parçası olarak ulaşılması gereken önemli hedefler olarak kabul edilmiştir.


Şirket içi zindeliği geliştirme faaliyetlerinin iş uygulamalarına uygulanması sadece modern bir fenomen değil, aynı zamanda yapılan araştırmalarda tüm şirketlerin sürdürülebilir ve etkili yönetimi doğru geliştirmesi için bir gereklilik olarak gösterilmektedir.


Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket, artan verimlilik, artan rekabet gücü, artan kurumsal itibar ve artan çalışan motivasyonu nedeniyle önemli maliyet tasarruflarını beraberinde getirmektedir ve bu nedenle rakiplerine göre avantajlara sahiptir.

Çalışanların Gözünden

Yöneticilerin Gözünden

Artan çalışan motivasyonu

Kurumsal pozitif imaj kazanımı

Artan iş tatmini

​Çalışan performansında artış

Bireysel sağlık bilinci

Daha yüksek iş verimliliği

Güçlü takım ruhu

Presenteeism ve absenteism oranlarında azalma

Artan sosyal topluluk

İşyeri memnuniyetinin ve sadkatinin artması

İşyeri ve çalışanlar arasında daha yakın iletişim

Çalışan devirinde azalma


 

ÇALIŞAN ZİNDELİK PROGRAMLARININ KANITLANMIŞ FAYDALARI


1. ARTAN ÇALIŞAN İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYONU

Araştırmalar, işçi memnuniyetinin bir işverenin sağlık programına sahip olup olmamasıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Sağlıklı yaşam programları sunan işverenlerin %67'si çalışan memnuniyetinin arttığını, %66'sı üretkenliğin arttığını, %63'ü finansal sürdürülebilirliğin ve büyümenin arttığını ve %50'si devamsızlığın azaldığını bildirdi.


2. ARTAN ÇALIŞAN ÜRETKENLİĞİ

Verimlilik, sağlığa yatırım yapmak için en popüler üçüncü nedendir. Devamsızlık (absenteeism) ve presenteeism oranları arttıkça şirket maliyeti de artış göstermektedir. Bir çalışan kendini işyerinde zinde ve motive hissettiğinde; devamsızlık ve presenteeism azalmaktadır.

Örneğin, bir çalışma, obez insanların daha zayıf karar verme becerileri sergilediğini ve kilo vermelerine yardımcı olmanın, bilişsel işlevleri geliştirmesinin yanı sıra başka sağlık yararları sağladığını gösteriyor. Çok uzun süre oturmak da bilişsel gerilemeye yol açar ve çalışanlar için ayakta durma masalarının mevcudiyetinin daha yüksek verimlilikle sonuçlandığı gösterilmiştir.


Zindelik (wellness) programlarına sahip çalışanların %62'si; zindelik programlarının moralleri yükselttiğini ve üretkenliklerini artırdığını hissetti ve %56'sı, programları nedeniyle daha az izinli gün geçirdiklerini bildirdi.


3. ARTAN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Dünyada ve ülkemizde şuanda büyük istifa hareketi yaşanmakta. Bu istifa hareketi şirketlerin hem maliyetini arttırırken hem de büyük bir yetenek açığına sebep oluyor. 2022 PERYÖN zirvesinde; 2023 yılında çalışan devir oranının %60 a çıkacağı öngörülmüştür. Yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde şirketlerin her 10 çalışanından 6’sının işinden istifa edeceği öngörülüyor.

Günümüzün çalışanları, özellikle de Y kuşağı, refahlarını önemseyen ve bu özeni somut eylemlerle destekleyen bir şirket arıyor. Çalışanların önceliklerini yansıtan her türlü yardım daha cömert hale geliyor.

Şirketler, sağlıklı ve zinde çalışanlara önem verdiklerini gösterdiklerinde çalışanların elde bağlılığı ve elde tutulması artar ve bu, sağlıklı zindelik programından yararlanmayan çalışanları da kapsamaktadır.


Çalışan Zindelik Programımızı Şimdi Keşfedin!

Comments


bottom of page