top of page
5.png

Psikolojik Eğitimler

Alanında uzman klinik psikologlar eşliğinde; tüm çalışanlarınızın katılabileceği aylık  psikolojik eğitimler; çalışanlarınızın stres seviyelerini kontrol etme,, öz-şevkat kazanma ve iş ve özel yaşamlarını daha iyi dengeleme tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Dünya Sağlık Örgütü; zihinsel/mental sağlığı  “kişinin kendi yeteneklerini gerçekleştirebildiği, hayatın normal stresleriyle baş edebildiği, üretken ve verimli çalışabildiği,  kendisine ve bulunduğu topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.
Zihinsel sağlık, kişinin kendi duygularını yönetme ve başkalarına etkili bir şekilde ifade etme becerisini ifade eder. Zihinsel olarak zinde olmak, stresle başa çıkma yeteneğinden daha fazlasıdır; aynı zamanda kişinin olumlu ya da olumsuz düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına dikkat etmeyi de içerir.

Zihinsel zinde çalışanlar, bilgileri ve çeşitli deneyimleri etkili bir şekilde işleme yeteneğine sahiptir. Sabit bir dikkat süresi sağlarlar ve zor kararları akıl yürütebilirler. Yetenekleri ve zayıflıkları belirleyebilir ve mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilirler.
 

Örnek Eğitimler

  • İş-yaşam dengesini kurmak

  • Yetersizlik Hissini Yenmek

  • Stres Azaltma Yöntemleri

  • Erteleme ve Yetersizlik Hissini Yenmek

  • Özsevgi ve Özşevkat Kazanmak

  • Odaklanma Eğitimleri

bottom of page