top of page

Kurumsal Psikolog Danışmanlığı

Kurumsal Psikolog

Daha iyi mental sağlık, daha fazla üretkenlik.

Günlük hayattaki zindeliğin en önemli parçasından biri olan psikolojik sağlık, kurumsal üretkenlik ile doğrudan ilişkilidir.

Çalışanların travma ve stres yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve kişilere gerektiğinde psikoterapi imkanı sunulması, çalışanların iyi oluş hallerine katkı sağlamakla beraber, kurum bağlılığını ve çalışma üretkenliğini de pekiştirmektedir. 

  • Birebir psikolog danışmanlığında, psikolog ve çalışanınız arasında birebir görüşme gerçekleşir.

  • Bireylerin psikolojik sorunların çözümüne yönelik destekleyici çalışmalar yapılır.

  • Çalışanınız hayatında hangi konuda mental problem yaşıyorsa o konu üzerine uzman psikoloğumuz ile terapiye başlar

Program Kapsamı

Şirketinizde kurumsal psikolog danışmanlığı başladıktan sonra;

Şirketiçi Pozitif İletişim

Şirket içinde iletişim sorunlarını çözmeyi kolaylaştırır.  Böylelikle, çalışanlar arasındaki ilişkileri ve iletilişimi güçlendirir ve pozitif kurum kültürünü destekler.

Çalışan Bağlılığı Güçlenir

Şirketlerin; çalışanların mental sağlığına önem veren bir IK politikası izlemesi, çalışanların daha iyi hissetmesine ve bağlılıklarının güçlenmesine neden olur.

Şirket Üretkenliği Artar

Araştırmalar, kurum içinde psikolojik olarak desteklenen bulan çalışanların verimliliklerinde artış olduğu gözlemlenmektedir.

Stres ve Kaygı Azalır

Bireylerin stres ve kaygıyla başa çıkma becerilerini güçlendirir. Stresi yönetme teknikleri öğrenmelerine ve günlük yaşamlarında uygulamalarına destek olur.

11.png

Kurumunuzun zindelik yolculuğunu başlatın.

bottom of page